Estudis

Contribució del Tissue Harmonic Imaging dins la valoració de l'hepatocolèdocdel pacient colecistotomitzat


Aquest estudi ha estat publicat a la revista "La radiologia medica", òrgan oficial de la Società Italiana di Radiologia Medica.

Vincenzo MIGALEDDU - Giuseppe VIRGILIO
Girolamo CAMPISI - Danilo SIRIGU
Giulio Cesare CANALIS

INTRODUCCIÓ. L’estudi ecogràfic de la via biliar principal del colecistectomitzat és sovint dificultós per la presència de meteorisme, de cicatrius cutànies, d’adherències internes. La finalitat del nostre treball és valorar la utilitat de l’ús del Tissue Harmonic Imaging (THI) en aquesta situació clínica. Aquesta tècnica aprofita per a la formació de la imatge no tan sols l’eco fonamental, sinó també les seves harmòniques. Això permet de millorar la relació senyal-soroll i redueix notablement les alteracions presents a la imatge ecotomogràfica convencional.

MATERIAL I MÈTODES. Han estat avaluats 76 pacients colecistectomitzats consecutius (53 F, 23 M; edat mitjana 56,9±14,5 DS, rang 20-81). Els pacients han estat examintas en dejú. L’examen ha estat dut a terme en una primera fase amb la imatge ecotomogràfica convencional i en una segona fase amb el THI. En relació a la capacitat de visualitzar el tracte distal coledòcic i en particular en relació a la possibilitat de manifestar-se sobre el contingut endoluminal, el resultat ha estat avaluat de manera independent per tres operadors a partir de diferents judicis qualitatius: insuficient (1), suficient (2), bo (3) i òptim (4).

RESULTATS. El calibre mitjà del colèdoc ha resultat de 4,74±2,3 (rang 1,6-13 mm). A l’examen convencional al 30% dels casos s’ha obtingut una visualització insuficient; al 52% suficient, al 18% bona. Amb el THI s’ha ontingut una visualització suficient al 17%, bona al 59%, òptima al 24%. En 10 pacients sobre 76 (13%), han estat trobats càlculs coledòcics amb el THI i només en 5 pacients amb l’ecotomografia convencional, amb un guany diagnòstic del 50%. Tots tres radiòlegs (A, B i C) han valorat el THI millor de l’Etg convencional (p-value <0.0001,Wilcoxon signed rank test). La mitjana (desv. estàndard) de les diferències entre THI i ETG convencional ha estat per als radiòlegs A, B i C, respectivament, 1,25 (0,57), 1,22 (0,51), 1,09 (0,57). A més no existeixen diferències significatives entre els tres radiòlegs en la valoració dels pacients més ancians (74 anys) i dels pacients més joves (p-value = 0,35, Wilcoxon sign rank-sum test). En la valoració de l’índex de concordança (Kappa pesat Kw de Cohen), s’ha obtingut una millora de la concordança entre els observadors (0,71 i 0,80 entre A i B; 0,7 i 0,79 entre A i C; 0,71 i 0,81 entre B i C, respectivament per a l’ecotomografia convencional i el THI).

CONCLUSIONS. El THI ha resultat superior a l’ecotomografia convencional en l’estudi de la via biliar principal dels pacients colecistectomitzats i en particular en la identificació de la coledocolitiasi.

PARAULES CLAU: Ecografia – Imatge Harmònica del Teixit - Ecografia, càlculs del colèdoc – Colecistectomia.