Estudis

Caracterització de les lesions hepàtiques focals en temps real utilitzant les imatges radiològiques harmòniques d'alt índex mecànic i l'agent de contrast Levovist


Aquest estudi ha estat publicat a la revista "American Journal of Roentgenology".

V. Migaleddu1, G. Virgilio, D. Turilli, M. Conti, G. Campisi, N. Canu, D. Sirigu and I. Vincentelli

1Tots els autors: Sardinian Mediterranean Imaging Research Group, Via Gorizia no. 11, Sassari 07100, Sardinia, Italy.

Resum

OBJECTIU. La finalitat d’aquest estudi és caracteritzar les lesions hepàtiques focals utilitzant el agent detection imaging i el Levovist.

MATERIALS I MÈTODES. Seixanta-sis pacients (21 homes i 44 dones; rang d’edat 8–82 anys; desviació estàndard ± mitjana 58.1 ± 14.5 anys) han estat avaluats independentment per dos observadors de manera cega utilitzant imatges ecotomogràfiques enregistrades. S’han individuat setanta-cinc lesions: 15 hepatocarcinomes, 9 hiperplàsies nodulars focals, 2 adenomes, 21 hemangiomes, 23 metàstasis, i 5 nòduls de regeneració. S’han exclòs nou pacients (sis a causa d’errors tècnics, 3 amb diagnòstics sense provar). Hem utilitzat un nou programari d’alt índex mecànic per per revelar la potència de les respostes harmòniques de la destrucció de les microbombolles de contrast. Després de la injecció endovenosa d’un bolus de 4 g de Levovist d’una concentració de 400 mg/mL, hem utilitzat la imatge retardada per estudiar l’enhancement de les fases arterial, portal i parenquimosa. S’han dut a terme dues comparacions. La primera entre la imatge en mode B i la primera imatge contrastogràfica després del flaix. La segona entre els sonogrames color Doppler i les imatges de perfusió del contrast en temps real.

RESULTATS. Les imatges de contrast després del flash i les imatges en temps real han subministrat més informació per a la caracterització de les lesions que les escales de grisos i les imatges color Doppler (p < 0.0001, test de Wilcoxon). Diversos tipus de lesions han mostrat diferències estadísticament significatives de realçament durant les tres fases vasculars (p < 0.005, test de Kruskal-Wallis). Les lesions amb l’enhancement contrastogràfic més baix han estat les metàstasis i els nòduls de regeneració. Hi ha hagut un nivell d’acord molt bo entre els dos observadors, amb diferències estadísticament poc significatives (p > 0.05).

CONCLUSIONS. el agent detection imaging amb Levovist ha augmentat la confiança del diagnòstic pel que fa a la caracterització de les lesions hepàtiques focals respecte a l’ecotomografia estàndard.