Estudis

Els membres de l'associació, en el curs d'aquests anys més o menys llargs d'exercici professional, han estudiat els avantatges de l’ús del diagnòstic radiològic per la imatge en l’estudi de diverses patologies en diferents sistemes o òrgans.

En aquesta secció del lloc web seran publicats els resultats d’experiènces més o menys llunyanes en el temps, considerades útils per a l’intercanvi d’experiències amb altres persones i institucions que treballen dins d’aquesta àrea de recerca científica.

També agraïm i acceptem les experiènces que altres col•legues vulguin proposar des d’una òptica d’intercanvi d’experiències i de creixement cultural i col•lectiu.

Aquesta secció estarà subdividida segons l’ús de les metodologies d’imatge radiològica utilitzades i segons la regió corpòria o l’òrgan en el qual s’estudien les diverses patologies.

Contrast Harmonic Imaging

Contrast Harmonic Imaging

Caracterització de les lesions hepàtiques focals en temps real utilitzant les imatges radiològiques harmòniques d'alt índex mecànic i l'agent de contrast Levovist
Tissue Harmonic Imaging

Tissue Harmonic Imaging

Contribució del Tissue Harmonic Imaging dins la valoració de l'hepatocolèdocdel pacient colecistotomitzat