Recerca

La recerca del nostre grup en aquests últims temps s’ha adreçat fonamentalment vers l’ús dels medis de contrast ultrasonogràfics de microbombolles i vers la valoració del seu paper en la diagnosi ultrasonogràfica.

Un cop superada la fase de l’ús dels programaris de detecció d’alt índex mecànic amb tècnica intermitent i amb visualització estàtica, la recerca s’ha orientat vers medis de contrast de ressonància amb l’ús de programaris de detecció de baix índex mecànic i vers l’anàlisi dels resultats obtinguts amb l’ús de programaris de detecció d’alt índex mecànic amb tècniques de trencament però amb observació en temps real.

Els camps d’interès principals són en aquests moments la valoració de la utilitat diagnòstica del medi de contrast en la identificació i la caracterització de les lesions focals del fetge; en la quantificació del trànsit de les microbombolles a través del fetge sa i patològic després de la injecció d’un bolus; en l’estudi dels temps de trànsit de la substància de contrast al ronyó sa i al ronyó afectat per nefropaties mèdiques; en la utilitat del medi de contrast per a la dignosi diferencial de les lesions focals renals al voltant dels 3 cm.

Altres estudis inclouen l’ús de les substàncies contrast de ressonància o de ruptura en altres òrgans i estructures, tals com la mamella, la pròstata, els testicles i les estructures musculotendinoses, i en la histerosalpingografia, l’estudi de la cavitat uterina i dels annexos.

SMIRG at RSNA 2009

SMIRG at RSNA 2009

SMIRG at RSNA 2009
SMIRG at RSNA 2007

SMIRG at RSNA 2007

SMIRG at RSNA 2007
SMIRG at RSNA 2006

SMIRG at RSNA 2006

Modern Ultrasound Evaluation of Inflammatory Activity in Crohn's Disease
CPS vs CCI at ECR

CPS vs CCI at ECR

Fundamental nonlinear imaging versus harmonic imaging with contrast medium sonovue in the evaluation of the hepatic focal lesions: Preliminary results