Pàgines educatives

Encontre Mediterrani de Imaging Clìnic - Orosei - Nùgoro

Incontro Mediterraneo di Imaging Clinico

SardegnaAquesta jornada científica reuneix nombrosos experts italians i no , que treballen en l’àmbit de les teràpies ablatives percutànies dels tumors, de la ultrasonografia i en la diagnosi de les patologies osteomusculars.

La teràpia percutània de les neoplàsies primitives del fetge s’ha difós a nivell mundial i pot comptar amb una casuística extensa; sobre algunes problemàtiques cliníques no existeix una univocitat d’opinions. Un dels majors experts a nivell mundial (Dott. Tito Livraghi) ens parlarà sobre les línies guias més actuals.

La ecocontrastografia es basa en resultats consolidats, sobretot pel que fa a l’estudi de la patologia focal hepàtica; noves descobertes permeten explicar els aspectes fisiopatològics en la vascularització de les lesions i de l’òrgan. La r ecocontrastografia ens permet d’avaluar patologies d’altres òrgans i d’emmarcar problemàtiques clíniques com les del pacient oncològic. Una revisió de les noves descobertes ens permetrà definir l’estat de la qüestió.

La ressonància magnètica i l’ecotomografia tendeixen a substituir cada vegada més la radiologia tradicional en l’estudi de les patologies osteomusculars i tendinoses. Experts de nivell internacional ens permetran traçar els nous límits d’aquest dignòstic integrat. La presència de convidats procedents de la riva catalana del Mediterrani farà possible crear una xarxa mediterrània mitjançant la qual es podran intercanviar experiències i col·laboracions; el coneixement dels altres és la base de qualsevol coneixement.

Centro congressi

Programa

Dissabte 11 de març
8.00 h Inscripció dels participants
9.05 h Parlaments de les autoritats i del delegat de la Societat Radiològica Catalana
Inici de la jornada de treball
Moderadors: V. Migaleddu, G.Campisi, D. Scanu
9.30 h Lliçó magistral: Actualitat en el camp de la teràpia percutània de les neoplàsies del fetge (T. Livraghi)
10.15 h Ecocontrastografia no lineal: noves informacions de la perfusió (V. Migaleddu)
10.45 h Pausa-cafè
11.00 h Ultrasons i medis de contrast: estat de l’art a Catalunya
(L. Bianchi Cardona – C. Solduga)
12.00 h Contrast enhanced ultrasound fora del fetge (G. Rapaccini)
12.30 h Contrast enhanced ultrasound en el seguiment del pacient oncològic
(O. Catalano)
13.00 h Dinar de treball
Moderadors: G. Campisi, G. Virgilio, D. Sirigu
16.00 h Paper de la ressonància magnètica en l’estudia de la patologia osteomuscular i tendinosa: Novetats (N.Gandolfo)
16.45 h Ecotomografia d’alta resolució en l’estudi de les patologies tendinoses agudes i cròniques i en la patologia muscular (C. Martinoli)
17.30 h Noves tècniques de ressonància magnètica aplicades al sistema osteomuscular (J. C. Vilanova Busquets - F. Ferrer)
Moderadors: V.Migaleddu ; D. Scanu
18.15 h Entrega de qüestionaris d’aprenentatge i clausura de la jornada de treball

Inscripció

Es preveu una quota de participació de 25 euros (IVA INCLÒS). Es prega que aquells que desitgin participar al Congrés duguin a terme les operacions següents:

  1. omplir tots els apartats del formulari que s'adjunta a sota
  2. imprimir el rebut d'inscripció que es visualitzarà a la pàgina següent
  3. enviar el rebut via fax juntament amb la còpia de l'ordre de transferència bancària a nom de: SARDINIA COCS S.R.L - Banca Nazionale del Lavoro di Cagliari (Sede) - c/c n. 48462; ABI 1005 - CAB 04800.

Atès que el Congrés preveu un nombre tancat de 100 participants amb 4 crèdits, no s'acceptaran reserves telefòniques. La Secretaria Organitzativa s'encarregarà de confirmar, mitjançant un correu electrònic, que la inscripció s'ha fet efectiva i que s'ha rebut la quota corresponent.