Pàgines educatives

Divisió segmentària i sectorial del fetge

S’il•lustra aquí la utilitat de l'ecotomografia en temps real pel que fa a l’estudi de la vascularització venosa del fetge amb l’objectiu de la subdivisió sectorial i segmentària del parènquima. Això permet un diagnòstic precís de les seus de les lesions focals hepàtiques útil per a una programació quirúrgica adequada.