Medis de contrast

Òrgans superficials i medis de contrast: problemes i solucions

Medis de contrast Aplicacions clíniques: Ressonància

L'eficiència amb què les microbombolles interaccionen amb els ultrasons depèn de la freqüència del feix incident i és màxima a una particular freqüència específica per a cada microbombolla.