Cas

Arterioportal Shunt


Dona de 62 anys amb cirrosi: la TC multifàsica mostra un diagnòstic que simula una lesió hepàtica focal.