Cas

La pràtica quotidiana, dins el diagnòstic per la imatge, és un continu repte intel•lectual en l’aplicació dels nostres coneixements per resoldre els problemes clínics que se’ns presenten.

El cas del mes representa un moment de reflexió útil per a qui duu a terme les investigacions per tal de trobar sempre quelcom d’estimulant a l’activitat laboral diària sense caure en la monotonia de la rutina.

La possibilitat de conèixer problemàtiques afrontades i resoltes per altres col•legues resultarà útil fins i tot per a qui no es troba directament implicat en aquestes qüestions, ja que podrà treure profit de l’experiència dels altres.


Leydig cell tumor US finding in older male

Leydig cell tumor US finding in older male

Leydig cell tumor US finding in older male

Arterioportal Shunt

Altri casi clinici sono disponibili sul sito di EcoMovies